MIJN BAANVOORKEUR

Als senior generalist heb ik een breed spectrum aan ervaring en interesses. In totaal heb ik 17 jaar in de publieke sector en 18 jaar in het bedrijfsleven gewerkt op management- en directieniveau. De laatste jaren als zelfstandig ondernemer (ondernemerscoach / retailadviseur, platformstrateeg, accountmanagement / new business). Het best kom ik tot mijn recht in een organisatie die openstaat voor uitdaging, verandering, vernieuwing en innovatie.

Ik ben creatief en ondernemend en denk graag na over de koers die een bedrijf, organisatie of afdeling wil varen. Met mij kun je sparren en brainstormen over allerhande zaken. Men kan mij een opdracht geven om na te denken over nieuwe business concepten om deze vervolgens uit te werken, inclusief een verdienmodel.
Ook kan men mij inzetten als kartrekker van een organisatie of een onderdeel ervan. Mocht ik niet beschikken over de benodigde specifieke kennis, dan maak ik me die snel eigen. 

Indien het bij een functie niet om echt specialistische kennis gaat (zoals vaak wel het geval is in de chemie, techniek, bouw, constructie, zorg, onderwijs etc.) maar om algemene directie-, management-, teamleiders- of adviseurs kwaliteiten, ben ik de mening toegedaan dat specifieke kennis en ervaring voor een dergelijke functie belangrijk is, maar niet persé noodzakelijk. Temeer omdat kennis snel is bij te spijkeren en ervaring vaak aanwezig is op plaatsen waar nieuwe collega's worden aangetrokken.
Indien men openstaat voor collega's met andere ervaringen of met een afwijkende achtergrond, is de kans groot dat dit positief uitstraalt over de organisatie of een onderdeel ervan. Zeker als deze organisatie inzet op verandering en vernieuwing. Zo voorkomt men dat men in eenzelfde flow blijft zitten door een kopie aan te trekken van een collega die is vertrokken.

Ik ben ervan overtuigd dat ik voor veel bedrijven en organisaties een interessante aanwinst kan zijn. Zelf denk ik aan functies die raakvlakken hebben met: • facilitair management (w.o. bedrijfsvoering)

 • algemeen management

 • woningcorporatie & vastgoed

 • strategisch beleid inz. mkb, toerisme, retail & leisure

 • bedrijven / collectief ondernemerschap bij gemeenten

 • business development

 • conceptontwikkeling & verdienmodellen

 • staf & directie (w.o. advies & ondersteuning)

 • strategie ontwikkeling online communicatie, marketing & advertising

 • platformstrategie

 • new business / accountmanagement

 • familiebedrijf (vanwege de passie)


Ik ben sportief, jong van geest, leergierig, gezond en heb een geweldige drive en ambitie. Na jaren van functionele en professionele groei, verkeer ik nu in een fase dat ik dienstbaar wil zijn aan de organisatie waarin ik werkzaam ben en natuurlijk mijn collega's. Mijn kennis en ervaring deel ik derhalve graag.

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige