COMPETENTIES

Senior Manager • Sociaal bewogen, bruggenbouwer, teambuilder en motivator.

 • Heb een coachende en empathische stijl van leidinggeven waarbij ik stuur op persoonlijke groei en zelfredzaamheid, laat mensen in hun eigen kracht functioneren zodat ze het maximale uit zichzelf halen en het plezier niet uit het oog verliezen;

 • Verbinder.

 • Overtuigend, ergens voor staan en resultaatgericht.

 • Open, eerlijk en transparant.

 • Loyaal.

 • Doorzetter.

 • Diplomatiek, betrouwbaar, communicatief en besluitvaardig.

 • Politiek en bestuurlijk sensitief.

 • Netwerker / Verkoper.

 • Out of the box, creatief, conceptueel denker.

 • Ontwikkelen workshops, kennis- en inspiratiesessies.

 • Financieel onderlegd (analyses, prognoses, kostenbewust, meerjarenplannen).

 • Breng mensen samen om te werken aan een gezamenlijk doel.

 • Ondernemend met een goed ontwikkeld gevoel voor organisatie, strategie en tactiek.

 • Stel belang aan stakeholdersmanagement en het creëren van draagvlak.

 • Heb ervaring in het adviseren van bestuur, directie en stakeholders.

 • Stel me onafhankelijk op en bied tegenspraak waar ik dat nodig acht.

 • Ben gewend om verantwoording af te leggen aan bestuur en directie.

 • Communiceer en adviseer op alle niveaus;

 • Ervaring met verander- en verbetertrajecten.

 • Kennis van Lean-methodieken.

 • Mensgericht en synergetisch ingesteld (kan goed samenwerken / peoples manager).

 • Communicatief en overtuigend, weet visie om te zetten in werkelijkheid.

 • Analytisch, creatief, out-of-the-box;

 • Snel zaken eigen maken, toon initiatief, discipline en passie.

 • Kritische sparringpartner / klankbord.

 • Goed inlevingsvermogen in de kernactiviteiten van een bedrijf.

 • Brede interesse met een natuurlijke nieuwsgierigheid.

 • Pragmatisch, goed ontwikkeld "onderbuikgevoel".

 • Leg snel contacten met de juiste personen.

 • Werk klant-, service- en oplossingsgericht.

 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, politieke en menselijke verhoudingen.

 • Vanuit een helikopterview inschatten hoe processen en structuren zich binnen een organisatie (of onderdelen daarvan) verhouden tot elkaar.

 • Bouwkundig en technisch inzicht vanwege makelaarsachtergrond.

 • Redelijke kennis van het Nederlands recht vanwege makelaars achtergrond.

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige