COMPETENTIES

Senior Manager • Empathisch, sociaal bewogen, bruggenbouwer, teambuilder en motivator.

 • Verbinder

 • Overtuigend, ergens voor staan en resultaatgericht.

 • Open, eerlijk en transparant.

 • Loyaal.

 • Doorzetter.

 • Diplomatiek, betrouwbaar, communicatief en besluitvaardig.

 • Politiek en bestuurlijk sensitief.

 • Netwerker / Verkoper.

 • Out of the box, creatief, conceptueel denker.

 • Kennis over Multi Sided Platforms.

 • Geef workshops, kennis- en inspiratiesessies over platformstrategie.

 • Blog over ondernemerschap & online marketing.

 • Auteur: "Ik heb een winkel! Wat nu?".

 • Financieel onderlegd (analyses, prognoses, kostenbewust, meerjarenplannen).

 • Breng mensen samen om te werken aan een gezamenlijk doel.

 • Ondernemend met een goed ontwikkeld gevoel voor organisatie, strategie en tactiek.

 • Stelt belang aan stakeholdersmanagement en het creëren van draagvlak.

 • Ervaring met verander- en verbetertrajecten.

 • Kennis van Lean-methodieken.

 • Mensgericht en synergetisch ingesteld (kan goed samenwerken / peoples manager).

 • Communicatief en overtuigend, weet visie om te zetten in werkelijkheid.

 • Analytisch en creatief.

 • Snel zaken eigen maken, toon initiatief, discipline en passie.

 • Kritische sparringpartner / klankbord.

 • Goed inlevingsvermogen in de kernactiviteiten van een bedrijf.

 • Brede interesse met een natuurlijke nieuwsgierigheid.

 • Leg snel contacten met de juiste personen.

 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, politieke en menselijke verhoudingen.

 • Vanuit een helikopterview inschatten hoe processen en structuren zich binnen een organisatie (of onderdelen daarvan) verhouden tot elkaar.

 • Bouwkundig en technisch inzicht vanwege makelaarsachtergrond.

 • Redelijke kennis van het Nederlandse Recht vanwege makelaars achtergrond.

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige