WERKERVARING

► Periode ondernemerschap2007 – heden
Zelfstandig Ondernemer (Thorn)
Senior generalist.
- Ontwikkelen nieuwe business concepten.
- Creëren van waarde voor bedrijven.
- Ontwikkelen verdienmodellen.
- Ontwikkelen van nieuw strategisch en tactisch beleid.
- Opzetten en doorontwikkelen franchise
- Veranderings- en vernieuwingsprocessen initiëren en begeleiden.
- Communicatie, online marketing & advertising.
- Ontwikkelen platformstrategieën.
- Doelgroep- en klantgericht ondernemen.
- Inspelen op marktontwikkelingen waarbij klant centraal staat.


Overige werkzaamheden: netwerken, communicatie, marketing, advertising, contacten leggen met voor ons relevante marktpartijen (w.o. de stakeholders).

Maar de belangrijkste activiteit is het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met een marktpartij die aansluit bij de missie, visie en doelstelling van Local Media Group. Hiervoor gesprekken gevoerd met INretail, Euretco, Talpa, De Persgroep, De Telegraaf, Sanoma, Dagblad De Limburger, Mediahuis, Rabobank, Province Limburg, LIOF, overige mediabedrijven, ondernemers, gemeenten, BIZ-organisaties, kennisinstellingen, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen. 

Tussentijds actief gebleven als LALIEU Aankoopmakelaar (als nevenactiviteit / hobby)

2018    
AllesinLIMBURG.nl/ Ikwilonlinegroeien.nl

AllesinLIMBURG.nl is ontwikkeld als een economische online infrastructuur voor ondernemers (als collectief). Een betaalbaar alternatief naast de bekende kortings- en restaurantsites, Facebook en Google. Hiervoor hebben we in eigen beheer onze all-in-one marketingtool SWITCH ontwikkeld in combinatie met multi sided platforms. Ondernemers hebben met SWITCH de regie over hun marketing & advertising volledig in eigen hand, gebruikmakend van de smartphone. Bovendien is SWITCH als zoekmachine koppelbaar aan alle websites en platforms.

Met onze online platforms ondersteunen we ondernemers die werk willen maken van hun online transitie en SWITCH willen implementeren in hun business model. SWITCH is een online "all-in-one" marketingtool op het gebied van communicatie, marketing & advertising die tevens gekoppeld is aan alle belangrijke social media.
Uiteindelijk moest het concept zich doorontwikkelen tot een franchise.
www.allesinlimburg.nl
www.ikwilonlinegroeien.nl


AllesinLIMBURG wil uitgroeien tot hét platform dat Limburgers met haar ondernemers verbindt en vice versa. We zoeken leuke en informatieve berichten over Limburg, Limburgers en alle Limburgse virals van het web bij elkaar zodat men dit niet zelf hoeft te doen. Daarnaast fungeert AllesinLIMBURG als intermediair tussen vraag en aanbod. Dit doen we samen met de inwoners van Limburg, bloggers, vloggers, aanbieders van producten en diensten, de provincie en alle gemeenten in Limburg. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk partijen in Limburg met elkaar in contact te brengen.


2016     
Co-owner Local Media Group (LMG)
Ontwikkeling van de all-in-one e-marketingtool SWITCH (www.loginswitch.com) ten behoeve van onze Multi Sided Platforms. Belangrijkste doel: een regionaal / provinciaal / nationaal alternatief ontwikkelen voor Google, Facebook, Bol, Amazon, Alibaba en overige verzamel en kortingssites.
www.localmediagroup.nl


2014 – 2015   
Retailboosting (voorloper van LMG)
Geprobeerd met een landelijk netwerk van 15 retail adviseurs de door ons ontwikkelde multi sided platforms en all-in-one marketingtools bij citymanagement, BIZ-organisaties en gemeenten aan ”de man” te brengen. 

Het team retail adviseurs heb ikzelf samengesteld (via LinkedIn) door de mensen persoonlijk te benaderen. Verder heb ik hen middels trainingssessies en workshops (maandelijks) wegwijs gemaakt in ons concept, de werking van SWITCH, de Multi Sided Platforms en hoe onze doelgroep te benaderen. 


2014 - 2018
RetailAdvisor / Auteur
(mede-oprichter LMG) In deze hoedanigheid voerde ik gesprekken met en was ik sparringpartner voor de detailhandel, horeca, zzp, mkb, winkelgebieden, ondernemerscollectieven, gemeenten, branche- en vastgoedorganisaties, banken, gemeenten en BIZ-organisaties. Als visionair probeerde ik anderen "out of the box" te laten denken. Heilige huisjes bestaan niet! Zeker niet binnen de retail. Alleen het succes telt!

Boek geschreven (2013) en gepubliceerd (2014) / druk op titel:  ”Ik heb een winkel! Wat nu?

2012 – 2013   
Hetisjouwgeld.nl (inclusief digitaal kasboek)
Landelijk online platform met 53 budgetcoaches en betalende deelnemers. Was korte tijd landelijk grootste budgetcoach organisatie. De ontwikkeling van de website, kasboek software, communicatie en marketing deed ik allemaal zelf. Evenals het onderhouden van de contacten met stakeholders en budgetcoaches. In januari 2014 verkocht.

Het team budgetcoaches heb ikzelf samengesteld (via LinkedIn) door de mensen persoonlijk te benaderen. Verder heb ik hen wegwijs gemaakt in het coaching concept en het digitale kasprogramma middels trainingssessies en workshops (maandelijks).

Keyport2020
Projectleider "Hotspot Weblogistiek"
Creëren van kritische massa voor de realisatie van Local Based Platforms incl. een commercieel kenniscentrum voor ondernemers (e.e.a. in nauwe samenwerking met MBO / HBO onderwijsinstellingen).

Belangrijkste aandachtspunten kenniscentrum: E-commerce, E-tail, Weblogistiek, Fulfilment, Warehousing, Platformstrategie, Het Nieuwe Winkelen en de fysieke ondersteuning van de zelfstandige retail middels workshops, brainstormsessies en persoonlijke begeleiding.
Het "ontzorgen" en creëren van nieuwe kansen voor zelfstandige retailers is hierbij een belangrijke insteek.


2007 – 2011
Lalieu Organisatie & Bedrijfsadvies (Thorn)
Ondernemerscoach voor startende ondernemers vanuit een re-integratie traject en ondernemers in de problemen. Meestal in opdracht van gemeenten en UWV. Maakte enige tijd deel uit van de franchise Intersym bv.


► Periode dienstverband


2002 – 2007 
Directeur-Bestuurder, Alfass Groep BV (Roermond)
Verzekeringen - Hypotheken - Makelaardij
Kerntaken: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een succesvolle groeistrategie. Integraal verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, financiën, personeel, marketing en externe contacten. Alfass groeide uiteindelijk van 2 naar 15 kantoren op het gebied van verzekeringen, hypotheken, makelaardij, taxaties en 100 collega´s in de binnen- en  buitendienst. Was verantwoordelijkheid verschuldigd aan de Raad van Bestuur, aandeelhouders en franchisenemers. Had veel contact met deze ondernemers, adviseerde en ondersteunde hen. Deze goede samenwerking droeg mede bij aan het succes van de franchiseorganisatie.

Was ook verantwoordelijk voor de website, mailing, communicatie, marketing en advertising. Ontwikkelde mede de website, het foldermateriaal en de benodigde (wervende) teksten.


2002
Bedrijfsmakelaar WoonWenz (Venlo)
Kerntaken: opzetten organisatie voor de verkoop van 3.000 woningen en een verhuurorganisatie van woningen in het hogere huursegment. Gaf leiding aan een team van 4 personen.


2000 – 2001
Makelaar O.G. tvns. Adj. Directeur Alfass Groep BV (Roermond)
Verzekeringen - Hypotheken - Makelaardij
Kerntaken: Het opstarten en implementeren van een makelaardij binnen de bestaande organisatie (verzekeringen / hypotheken). Hiervoor visie, missie, strategie en beleid ontwikkeld geënt op groei.


1997 – 2000  
Parttime ondernemer
LALIEU Vastgoed (Thorn)
Kerntaken: Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed.


1989 – 2000 
Hoofd Financiën 
P.I. De Geerhorst (Sittard)
Kerntaken: Maakte deel uit van het management. Gaf leiding aan 6 medewerkers en beheerde de materiële- en financiële middelen van de organisatie, productiebedrijven én gedetineerden. Was verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging, analyses en prognoses.
Implementatie SAP-R3/ERP: Opzetten en realiseren organisatiebrede kostenplaats- en kostenpost structuur op organisatie-, divisie- en afdelingsniveau. Werd daarna gevraagd of ik ditzelfde ook bij de overige Penitentiaire Inrichtingen wilde doen.


1984 – 1989 
Plv. Hoofd Financiën
Arrondissementsrechtbank & Penitentiaire Inrichtingen (Roermond)


► Vrijwilligerswerk


2017 
Bestuurslid / Penningmeester
Museum “Het Land van Thorn"
(inclusief websitebeheer: klik hier)► Ontwikkeling van promotiefilmpjes


 


Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige