WERKERVARING

- Periode ondernemerschap2007 – aug 2019 (bedrijfsbeëindiging)
Zelfstandig Ondernemer (Thorn)

- Ontwikkelen nieuwe business concepten.
- Creëren van waarde voor bedrijven.
- Financiële analyses en ontwikkelen verdienmodellen.
- Ontwikkelen van nieuw strategisch en tactisch beleid.
- Opzetten en doorontwikkelen franchise
- Veranderings- en vernieuwingsprocessen initiëren en begeleiden.
- Communicatie, online marketing & advertising.
- Ontwikkelen platformstrategieën.
- Doelgroep- en klantgericht ondernemen.
- Inspelen op marktontwikkelingen waarbij klant centraal staat.

Overige werkzaamheden: netwerken, communicatie, marketing, advertising, voeren van gesprekken met voor ons relevante marktpartijen. 

Maar de belangrijkste activiteit is het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met een marktpartij die aansluit bij de missie, visie en doelstelling van Local Media Group. Hiervoor o.a. gesprekken gevoerd met INretail, Euretco, Talpa, De Persgroep, De Telegraaf, Sanoma, Dagblad De Limburger, Mediahuis, Rabobank, Province Limburg, LIOF, overige mediabedrijven, ondernemers, gemeenten, BIZ-organisaties, kennisinstellingen, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen. 

Tussentijds actief gebleven als LALIEU Aankoopmakelaar (als nevenactiviteit / hobby)

2018 - 2019    
AllesinLIMBURG.nl

AllesinLIMBURG is ontwikkeld als een economische online infrastructuur, een collectief platform voor alle Limburgse entiteiten met een KvK-inschrijving (aanbieders van producten, diensten en evenementen). Een betaalbaar alternatief naast de bekende kortings- en restaurantsites, Facebook en Google. Hiervoor hebben we in eigen beheer onze all-in-one marketingtool SWITCH ontwikkeld in combinatie met multi sided platforms. Aanbieders hebben met SWITCH de regie over hun marketing & advertising volledig in eigen hand, gebruikmakend van de smartphone. Bovendien is SWITCH als zoekmachine koppelbaar aan alle websites en platforms.

Met onze online platforms ondersteunen we alle aanbieders die werk willen maken van hun online transitie en SWITCH willen implementeren in hun business model. SWITCH is een online "all-in-one" marketingtool op het gebied van communicatie, marketing & advertising die tevens gekoppeld is aan alle belangrijke social media.
Uiteindelijk moest het concept zich doorontwikkelen tot een franchise.
www.allesinlimburg.nl

AllesinLIMBURG vindt het belangrijk om zoveel mogelijk partijen in Limburg met elkaar te verbinden en in contact te brengen.


2016 - 2019    
Co-owner Local Media Group (LMG)
Ontwikkeling van de all-in-one e-marketingtool SWITCH (www.loginswitch.com) ten behoeve van onze Multi Sided Platforms. Belangrijkste doel: een regionaal / provinciaal / nationaal alternatief ontwikkelen voor Google, Facebook, Bol, Amazon, Alibaba en overige verzamel en kortingssites.
www.localmediagroup.nl


2014 – 2015   
Retailboosting (voorloper van LMG)
Geprobeerd met een landelijk netwerk van 15 retail adviseurs de door ons ontwikkelde multi sided platforms en all-in-one marketingtools bij citymanagement, BIZ-organisaties en gemeenten aan ”de man” te brengen. 

Het team retail adviseurs heb ikzelf samengesteld (via LinkedIn) door de mensen persoonlijk te benaderen. Verder heb ik hen middels trainingssessies en workshops (maandelijks) wegwijs gemaakt in ons concept, de werking van SWITCH, de Multi Sided Platforms en hoe onze doelgroep te benaderen. 


2014 - 2018
RetailAdvisor / Auteur
(mede-oprichter LMG) In deze hoedanigheid voerde ik gesprekken met en was ik sparringpartner voor de detailhandel, horeca, zzp, mkb, winkelgebieden, ondernemerscollectieven, gemeenten, branche- en vastgoedorganisaties, banken, gemeenten en BIZ-organisaties. Doel: impuls geven aan het online-ondernemerschap, toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen en ontwikkelen online communicatie, marketing & advertising.

Boek geschreven (2013) en gepubliceerd (2014) / druk op titel:  ”Ik heb een winkel! Wat nu?

2012 – 2013   
Hetisjouwgeld.nl (inclusief digitaal kasboek)
Landelijk online platform met 53 budgetcoaches en betalende deelnemers. Was korte tijd landelijk grootste budgetcoach organisatie. De ontwikkeling van de website, kasboek software, communicatie en marketing deed ik allemaal zelf. Evenals het onderhouden van de contacten met stakeholders en budgetcoaches. In januari 2014 verkocht.

Het team budgetcoaches heb ikzelf samengesteld (via LinkedIn) door de mensen persoonlijk te benaderen. Verder heb ik hen wegwijs gemaakt in het coaching concept en het digitale kasprogramma middels trainingssessies en workshops (maandelijks).

2012 - 2013
Keyport2020

Projectleider "Hotspot Weblogistiek"
Creëren van kritische massa voor de realisatie van Local Based Platforms incl. een commercieel kenniscentrum voor ondernemers (e.e.a. in nauwe samenwerking met MBO / HBO onderwijsinstellingen).

Belangrijkste aandachtspunten kenniscentrum: E-commerce, E-tail, Weblogistiek, Fulfilment, Warehousing, Platformstrategie, Het Nieuwe Winkelen en de fysieke ondersteuning van de zelfstandige retail middels workshops, brainstormsessies en persoonlijke begeleiding.
Het "ontzorgen" en creëren van nieuwe kansen voor zelfstandige retailers is hierbij een belangrijke insteek.


2007 – 2011
Lalieu Organisatie & Bedrijfsadvies (Thorn)
Ondernemerscoach voor startende ondernemers vanuit een re-integratie traject en ondernemers in de problemen. Meestal in opdracht van gemeenten en UWV. Maakte enige tijd deel uit van de franchise Intersym bv.


- Periode dienstverband


2002 – 2007 
Strategisch & Operationeel Manager, Alfass Groep BV (Roermond)
Verzekeringen - Hypotheken - Makelaardij
Kerntaken: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een succesvolle groeistrategie. Integraal verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, financiën, HRM, marketing en externe contacten met banken en verzekeraars.
Alfass groeide uiteindelijk van 2 naar 15 kantoren op het gebied van verzekeringen, hypotheken, makelaardij, taxaties en 60 collega´s in de binnen- en buitendienst. Was verantwoordelijkheid verschuldigd aan de Raad van Bestuur, aandeelhouders en franchisenemers. Had veel contact met deze ondernemers, adviseerde en ondersteunde hen. Deze goede samenwerking droeg mede bij aan het succes van de franchiseorganisatie.

Centraal verantwoordelijk voor de ontvangst, verrekening en verdeling van de ontvangen provisies en prolongaties voor de aangesloten kantoren en diens hypotheek- en verzekeringsadviseurs.

Overige zaken: website, mailing, communicatie, marketing en advertising. Ontwikkelde mede de website, het foldermateriaal en de benodigde (wervende) teksten.


2002
Bedrijfsmakelaar WoonWenz (Venlo)
Kerntaken: opzetten organisatie voor de verkoop van 3.000 woningen en een verhuurorganisatie van woningen in het hogere huursegment. Gaf leiding aan een team van 4 personen.


2000 – 2001
Makelaar O.G. tvns. Commercieel Manager, Alfass Groep BV (Roermond)
Verzekeringen - Hypotheken - Makelaardij
Kerntaken: Het opstarten en implementeren van een makelaardij binnen de bestaande organisatie (verzekeringen / hypotheken). Hiervoor visie, missie, strategie en beleid ontwikkeld geënt op groei.


1997 – 2000  
Parttime ondernemer
LALIEU Vastgoed (Thorn)
Kerntaken: Bemiddeling aan- en verkoop (monumentaal) onroerend goed en verbouwingen.


1989 – 2000 
Hoofd Financiën 
P.I. De Geerhorst (Sittard)
Kerntaken: Maakte deel uit van het management. Zat in de projectorganisatie tijdens de bouw van de strafinrichting. Gaf leiding aan 6 medewerkers, beheerde de gebudgetteerde financiële- en materiële middelen van de organisatie, productiebedrijven en gedetineerden op concern-, divisie en afdelingsniveau. Was verantwoordelijk voor de budgettering, financiële verslaglegging, AO&IC, analyses, prognoses en jaarverslag.

Implementatie SAP-R3/ERP: Opzetten en realiseren organisatiebrede kostenplaats- en kostenpost structuur op concern-, divisie- en afdelingsniveau. Werd daarna gevraagd of ik ditzelfde ook bij de overige Penitentiaire Inrichtingen wilde doen.


1984 – 1989 
Plv. Hoofd Financiën
Arrondissementsrechtbank & Penitentiaire Inrichtingen (Roermond)


- Vrijwilligerswerk


2017 
Bestuurslid / Penningmeester
Museum “Het Land van Thorn"
(inclusief websitebeheer: klik hier)

2019
Coördinatiegroep Thorn Promotie 2030
Met alle relevante cultuurhistorische verenigingen en stichtingen in Thorn werken aan en komen tot een gestructureerde samenwerking.
Missie: ontwikkelen van een integraal cultureel aanbod in een vitaal en onderscheidend Thorn met een uitgekiende balans tussen wonen en recreëren?
Visie: een gezamenlijkheid en integraal cultureel / historisch verhaal van Thorn presenteren aan de inwoners, de recreanten en de toeristen. Een en ander op basis van kwaliteit, authenticiteit, beleving en bovenal betekenis.- Ontwikkeling van promotiefilmpjes


 


Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige