PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe LALIEU Aankoopmakelaar omgaat met uw gegevens.
Welke gegevens worden door LALIEU Aankoopmakelaar vastgelegd?

U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u LALIEU Aankoopmakelaar inschakelt bij de aankoop van een woning, dan worden de volgende gegevens vastgelegd:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
• gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum

Overige informatie die u aan uw aankoopmakelaar verstrekt
U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van een makelaar Wanneer u een woning heeft gekocht de verkoper heeft zich laten bijstaan door een makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• gegevens over de woning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum
• de reden van koop
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
• overige informatie die u aan de aankoopmakelaar verstrekt

Waar gebruikt LALIEU Aankoopmakelaar deze gegevens voor?
U bent op zoek naar een andere woning. LALIEU Aankoopmakelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning kan ook als referentiepand worden gebruikt)
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat LALIEU Aankoopmakelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
• voor het toezenden van informatie over producten en diensten van LALIEU Aankoopmakelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met LALIEU Aankoopmakelaar.

U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van een makelaar. De makelaar van de verkoper gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

Toegang tot gegevens
Niemand krijgt toegang tot uw gegevens. Alleen met uw goedkeuring worden gegevens verstrekt aan dienstverleners die nodig zijn ter afwikkeling van de aankoop van uw woning. Te denken valt hierbij aan taxateurs, hypotheekverstrekkers, bouwkundigen (i.v.m. bouwtechnisch rapport) en notarissen. Genoemde partijen krijgen uitsluitend de gegevens die men nodig heeft en voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.

Beveiliging en bewaartermijn
LALIEU Aankoopmakelaar zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens gelieve te richten aan LALIEU Aankoopmakelaar onder vermelding van uw naam en adres. Binnen vijf werkdagen zal LALIEU Aankoopmakelaar op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal LALIEU Aankoopmakelaar de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
LALIEU Aankoopmakelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Privacy Verklaring LALIEU Aankoopmakelaar versie mei 2018

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige