PRIVACY VERKLARING

Als mede-eigenaar van Local Media Group (LMG) gebruikt LALIEU Marketing hetzelfde Privacy Beleid als LMG omdat uitsluitend met dezelfde tools en software wordt gewerkt.


Privacy beleid LMG / SWITCH / LALIEU Marketing, hierna te noemen LMG.


In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de platforms van Local Media Group (LMG) te laten werken en om u van de LMG diensten te voorzien. Local Media Group (LMG), Asbroek 11A, 6089 NA te Heibloem (KvK 60654791) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Autoriteit Persoonsgegevens(meldingsnummer M1640547)
 1. Cookies 

2. Meer informatie over Cookies 

3. Verzamelen 

4. Doeleinden verwerking gegevens 

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden 

6. Marketing 

7. Toegang, Wijzigen en Verwijderen 
8. Bewaartermijn 
9. Beveiliging 

10. Algemeen 
1. Cookies 
Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina's. Meer informatie over het gebruik van cookies en webbakens door LMG vindt u hieronder.
 1.1. Waarom gebruikt LMG/SWITCH cookies? 
 Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.
 1.2. Hoe gebruikt LMG/SWITCH cookies? 
LMG gebruikt verschillende cookies, voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die wij plaatsen en de bijbehorende doeleinden. Technische cookies, om producten en diensten aan te bieden en laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies, om uw voorkeuren te onthouden en u op uw verzoek ingelogd te houden. Analyse cookies, om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van de platforms van (of onderdelen ervan), zodat we deze kunnen verbeteren om ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de bezoekers interessant en belangrijk vinden. Reclame cookies eventueel geplaatst door advertentie-netwerken, reclame cookies die er voor zorgen dat u interessante en gerichte advertenties te zien krijgt. 
 1.3. Hoe gebruikt LMG/SWITCH webbakens?
 We kunnen met andere bedrijven samenwerken die webbakens op onze websites plaatsen. Deze serviceproviders helpen bij het functioneren van onze websites, door bijvoorbeeld anonieme statistieken en analyses over de sites te verzamelen. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht de informatie die ze vergaren alleen te gebruiken om ons deze services te leveren en niet voor eigen doeleinden te gebruiken. Google is onder andere onze serviceprovider die webbakens gebruikt, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien. Dergelijke bedrijven zijn contractueel verplicht de informatie die ze vergaren alleen te gebruiken om ons deze services te leveren. Externe content op de platforms van LMG mogen geen webbakens bevatten. Als u denkt dat een aanbieding persoonlijke gegevens verzamelt, kunt u contact opnemen met customer support via info@localmediagroup.nl.
 1.4. Hoe lang blijven de cookies van LMG/SWITCH actief? LMG gebruikt sessie cookies en permanente cookies. De meeste cookies zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via uw browserinstellingen.
 1.5. Gebruikt LMG/SWITCH cookies van derde partijen?
 Ja, via LMG kunnen door derde partijen cookies worden geplaatst. Het gaat dan om analyse cookies of reclamecookies. Partijen mogen niet zonder toestemming van LMG cookies plaatsen.
 1.6. Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil? 
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla Firefox of Google Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website! Wilt u geen reclamecookies van andere partijen op LMG/SWITCH of geen gerichte reclame van LMG/SWITCH op andere websites ontvangen, dan kunt u in uw browser de 'do not track' functionaliteit activeren. Tenslotte kunt u dit ook via www.youronlinechoices.eu aangeven. Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer krijgt. U krijgt nog steeds advertenties te zien in uw browser, maar deze zijn niet langer afgestemd op uw wensen en voorkeuren. 
 2. Meer informatie over cookies
 2.1. Wat is een cookie?
 Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van Local Media Group (LMG).
 2.2. Doen alle cookies hetzelfde? 
Nee. Er bestaan verschillen tussen cookies. Onderscheid kan worden gemaakt naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst. 
Functie: Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies bij bezoekers (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder dit type cookie kunnen sommige diensten als inlog gen, een winkelmandje en elektronisch betalen dan ook niet functioneren. 
Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers. 
Een functionele cookie is er om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft een gebruiker niet telkens opnieuw aan te geven wat bij hem past en wat zijn voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan het gebruiksgemak van bezoekers. 
Een reclame cookie wordt gebruikt om advertenties zo veel mogelijk toe te spitsen op de bezoeker van de website, om te zorgen dat niet telkens dezelfde reclame te zien is en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Ze registreren dat een website wordt bezocht. Looptijd: Een sessiecookie is op de computer van de bezoeker geïnstalleerd en verzamelt data zolang de bezoeker de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie verwijderd.
 Een persistente of permanente cookie is voor een vastgestelde (langere) tijd op de computer van de bezoeker geïnstalleerd. Partij: een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die de bezoek er op dat moment bezoekt. Denk aan een cookie van Bedrijf A wanneer men www.bedrijfA.com of aanverwante subdomeinen (inloggen.bedrijf A.com) bezoekt.
 Een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie die door een andere partij dan de aanbieder van de bezochte website wordt geplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.
 2.3. Wat is een webbaken? 
Een webbaken is een elektronische afbeelding van een pixel (1 x 1) of een zogeheten "kleurloze GIF" in de code van de webpagina. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies. Daarnaast worden webbakens gebruikt om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina naar de andere te volgen om de verkeersstroom op de site te kunnen optimaliseren.
 2.4. Wat is een flashcookie?
 LMG/SWITCH gebruikt flashcookies, die met behulp van flashtechnologie worden gemaakt en voor de beveiliging van uw account zorgen. De flashcookies herkennen gedragsafwijkingen en voorkomen dat uw account kan worden overgenomen.
 3. Verzamelen
 


Wanneer u gebruik maakt van onze websites verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u: van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar SWITCH; van een voucher verzamelen wij IP - adressen, e-mail adressen, naam en informatie over de voucher.
 


Om SWITCH en de websites van LMG onder de aandacht te brengen van ondernemers, verzamelt LMG/SWITCH emailadressen. Niet via derden partijen, maar worden zelfstandig van het internet gehaald middels het bezoeken van de websites van de ondernemingen die we een bericht willen sturen. Deze ondernemers stellen we middels een mail op de hoogte van de activiteiten van LMG/SWITCH. Indien een ondernemer deze mails niet meer wenst te ontvangen, dan kan deze dat kenbaar maken middels een retourmail met het verzoek het mailadres definitief uit de maillinglijst te verwijderen. De mailadressen worden veilig bewaard, beschermd en opgeslagen in SWITCH of in een excelbestand en niet verstrekt aan derden. 4. Doeleinden verwerking gegevens
 


Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: het leveren van onze diensten, waaronder het ter download aanbieden van vouchers en eventuele promotieacties en prijsvragen van LMG, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt; het beantwoorden van vragen van gebruikers; het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet - en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacy beleid; het afdwingen van naleving van de LMG Gebruiksvoorwaarden; het innen van vergoedingen; het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website; het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame - uitingen, waaronder begrepen reclame - uitingen van producten of diensten van Aanbieders waarvoor op de platforms van LMG vouchers worden aangeboden; eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
 5. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
 Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel in dien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting). LMG/SWITCH kan uw e-mailadres aan de aanbieder van een specifieke aanbieding doorgeven indien dat noodzakelijk is om het de aanbieder mogelijk te maken de voucher aan u te sturen die u nodig heeft voor het gebruik van de voucher. 
 


6. Marketing 
Uw persoonlijke of zakelijke gegevens verkrijgen we middels: 
- uw aanmelding via het registratieprogramma van SWITCH voor consumenten 
- uw aanmelding via het registratieprogramma van SWITCH voor ondernemers 
- uw aanmelding als klant of volger bij ondernemers (middels e-mail) 
- uw aanmelding via de actiemelder - het downloaden van een door u ingevulde voucher / reserveringsformulier 
- uw zakelijk e-mailadres verkregen via uw zakelijke website Deze gegevens kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen of nieuws te sturen, of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van LMG of Lalieu Marketing die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u geen marketing communicaties van ons meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op info@localmediagroup.nl.
 7. Toegang, Wijzigen en Verwijderen
 


U kunt uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met customer support op info@localmediagroup.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op onze platforms, tenzij LMG op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 8. Bewaartermijn 


LMG bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening of wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij LMG op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 


9. Beveiliging
 Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet - geautoriseerde toegang, niet - geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.
 10. Algemeen
 Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@localmediagroup.nl. 
 LALIEU Marketing 
Steegputstraat 1 
6017 BC Thorn 
06-55794751 
frans@lalieu.nl


www.lalieu.nl
www.ikwilonlinegroeien.nl
www.localmediagroup.nl
www.loginswitch.com 


KvK 12061091 


(versie mei 2018) 


VRAGEN? 
Mocht dit Privacy Beleid om welke reden dan ook niet duidelijk zijn of heeft u vragen hierover, gelieve contact op te nemen middels het contactformulier van deze website. 


De directie, Local Media Group (LMG) / lalieu.nl

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige